Genel

Karavan Güvenlik Paketi Caravan Security Package

Bizim için en önemli şey sizin güvenliğinizdir.Malesef birçok karavan firması bunu önemsememektedir,biz sizlerin tam güvenliği için güvenlik paketi geliştirdik,En küçük gaz kaçağı veya elektrik kontağı oldugunda sistem tüm enerjiyi ve gaz sistemini keser ve sizleri uyarır..

The most important thing for us is your safety. Unfortunately, many caravan companies do not care about this, we have developed a security package for your complete safety. When there is the slightest gas leak or electrical contact, the system cuts off all energy and gas system and warns you.

Das Wichtigste für uns ist Ihre Sicherheit. Leider kümmern sich viele Caravan-Unternehmen nicht darum, deshalb haben wir ein Sicherheitspaket für Ihre vollständige Sicherheit entwickelt. Bei der geringsten Gasleckage oder einem elektrischen Kontakt unterbricht das System die gesamte Energieversorgung Gasanlage und warnt Sie.

Самое главное для нас – ваша безопасность. К сожалению, многие караванные компании не заботятся об этом, мы разработали пакет безопасности для вашей полной безопасности. При малейшей утечке газа или электрическом контакте система отключает всю энергию и газовой системы и предупредит вас.

VID-20231027-WA0006

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir